En contra de la informació digital

Posted on 18/Abril/2008

2


Haig de dir que encara em sorprenen les actituds d’algunes persones que no acaben de veure clar que es facin esforços per penjar el màxim d’informació possible a Internet. A tall d’exemple, en la notícia de presentació del dipòsit de tesis de la UCM encara podíem llegir aquest comentari: Este tipo de iniciativas es una vergüenza. Con estas cosas, los profesores de otras universidades tienen que estar todo el rato comprobando que sus estudiantes no copien la información de tesis de otras universidades, y los alumnos tienen forzosamente que crear material nuevo nunca antes desarrollado para sus tesis en lugar de reutilizar tranquilamente documentación que le ha prestado alguien “anónimo” de otra universidad. Lo único que van a conseguir es que algo tan fácil como escribir una tesis para que te den el título se convierte en una compleja tarea de investigación de varios meses consecutivos tanto para el alumnado como para el personal docente. Así ya sí que no sé cuándo voy a acabar la carrera.

No és la primera vegada que sento aquest tipus de comentaris. Gent que no vol penjar la seva tesi per por al plagi. Personalment penso que el millor que em podria passar no és que algú em citi, sinó que em plagiï, és a dir, que consideri que el text és tant bo que me’l roben i se’l fan seu, però això és un altre tema.

M’imagino que aquest tipus de persones també prohibirien les revistes electròniques, els llibres electrònics, etc. no fos cas que també es copiessin en una tesi. I ja posats, perquè no anul·lar també la publicació dels suports impressos. Què és pensen, que el plagi és una cosa nova? Els nostres magatzems estan plens de tesis doctorals plagiades, el problema és que no ho sabem perquè és impossible detectar-ho si no disposem de suports electrònics. Ara és molt més fàcil trobar un plagi. El plagi no és un tema nou.

Diu aquesta persona en aquest comentari “los profesores de otras universidades tienen que estar todo el rato comprobando que sus estudiantes no copien la información de tesis de otras universidade”. Cony, amb perdó, i no és obligació del professor està al cas de tot el que es publica sobre la seva especialitat?. El problema és que encara hi ha professors que des del punt de vista informacional són incapaços de crear-se sistemes d’alertes que els informin de les novetats de les seves especialitats. En el món analògic, clar, vivien més tranquils. Amb la informació digital pel mig, la ignorància d’aquests coneixement es fa més patents.

Anuncis