Bolonya i les biblioteques universitàries

Posted on 16/Abril/2008

0


En l’anterior entrada havíem reflexionat sobre com l’anomenat procés de Bolonya transformarà els estudis que actualment cursem els bibliotecaris-documentalistes. I com es veurem afectats els serveis prestats per les biblioteques universitàries?. Aquí només puc expressar la meva opinió, les biblioteques hi tenen una gran oportunitat. En un model clàssic d’ensenyament universitari: aules massificades, aprenentatge amb apunts, exàmens memorístics, etc. la biblioteca només podia oferir uns serveis molt concrets: sala d’estudi, lleixes amb bibliografies recomanades, apunts de professors i exàmens, etc. La imatge de centenars d’estudiants fent colzes aprenent una lliçó teòricament hauria de desaparèixer. Si Bolonya s’apliqués com cal estaríem parlant d’estudiants que fan treballs en equip, que discuteixen, que resolen problemes o supòsits pràctics, que busquen informació i l’elaboraren…. al meu entendre un petit paradís. Aquests etudiants “nous” necessitaran sales de treball en grup, accés a informació electrònica, formació en recerca d’informació, etc. És a dir, canviaran els espais de les nostres biblioteques i els serveis. Clar que farem préstec de llibres, però també caldrà que formem els estudiants en l’ús de la informació (que bàsicament és electrònica). Naturalment que la gent continuarà “empollant” però també necessitaran sales de treball en grup.

La idea de la biblioteca universitària com a CRAI (Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació) no és nova, certament. De fet la LOGSE pretenia implantar un model similar a l’educació secundària, però va fracassar. Entre d’altres motius per la falta de recursos com una bona xarxa de biblioteques escolars. Actualment, però, tenim unes bones biblioteques universitàries i sobretot, uns bons professionals. La pregunta és si tothom té clara la necessitat d’implicar-nos en els objectius de la nostra universitat i posar-nos a la seva disposició, participar en el procés d’aprenentatge de l’estudiant i les necessitats de recerca dels professors.. La universitat canviarà i nosaltres també. Certament no podem anar més ràpids que la nostra organització, però en tot cas mai enrera.

Què és un CRAI?

Anuncis